OTP Fáy Alapítvány címkével jelölt bejegyzések

A sikeres projekt folytatását várják diákok és tanárok

Hivatalosan 2017. augusztus 31-én zárult, de a társadalmi igényeknek megfelelően mégis folytatódik az OTP Fáy András Alapítvány „O.K.+ 2007-2014” című Erasmus+ projektje, melyet az Európai Unió részesített pénzügyi támogatásban. A szlovákiai és romániai stratégiai partnerekkel megvalósított sikeres volt. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy már most a szakmai együttműködés folytatása van a fókuszban. Erről az augusztus 28. és 29. között Budapesten megtartott záró projekttalálkozón is szó esett.

A jó hangulatú eseményen a koordinátor OTP Fáy András Alapítvány szakemberei, valamint a projekt megvalósulásában aktívan részt vevő partneriskolák, a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium, az aradi Csiky Gergely Főgimnázium, illetve az Alapiskola és Óvoda Almágy és a Buzitai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola képviselői voltak jelen.

A három közép-kelet-európai ország (Magyarország, Románia, Szlovákia) társadalmát, kultúráját gazdagító, pénzügyi-gazdasági oktatását fejlesztő projekt partneriskoláinak, valamint az OTP Fáy András Alapítványnak az illetékesei is egyöntetűen sikeresnek titulálták az „O.K.+ 2007-2014” című Erasmus+ projektet, hiszen valamennyi vállalását teljesítették.

„Összesen mintegy 5.200 diák, köztük 2.700 magyarországi, 1.200 szlovákiai és 1.300 romániai magyar ajkú fiatal vett részt az OK módszertanra épülő tréningeken e projekt keretében és gazdagodott a jövőjét nagyban meghatározó ismeretekkel. Mindez majdnem kétszerese a projektben vállalt 2.700 oktatott főnek. A sikert a tényszerű számadatokon túl azonban sokkal inkább az jelenti számunkra, hogy az oktatott diákok rendkívül pozitívan nyilatkoztak az interaktív, inspiráló és szórakoztató képzéseinkről, innovatív és hatékony módszertanunkról, a megszerzett ismereteket pedig hasznosnak és az életükben jól hasznosíthatónak értékelték.” – dr. Sarkady-Kiss Lilla, az OTP Fáy András Alapítvány projektvezetője

„A pénzügyi kultúra fejlesztése minden nemzet és minden gazdasági szereplő együttes érdeke, össztársadalmi érdek. Köszönet jár mindenkinek, aki a projektben közreműködött. Itt nem feltétlenül csak a partnerintézményekre és azok kollégáira gondolok, hanem a program támogatójára, az Európai Unióra és a projekt megvalósítását, folyamatos működtetését is segítő Nemzeti Irodára, a Tempus Közalapítványra és munkatársaira is.” – folytatta a projektvezető.

Jóllehet az „O.K.+ 2007-2014” című program szakmai megvalósítása, támogatott időszaka augusztus 31-én lezárul, a társadalmi igényeknek megfelelően azonban mégis folytatódik. A felek már új tréning időpontokat is kitűztek a következő tanévre, illetve kezdeményezték további oktatási intézmények bevonását is az OK Projektbe.

 

Bemutatkozott az OK Központ karrier programja

Egy fiatal számára Magyarországon és Romániában is fontos a sikeres életpálya. A budapesti OK Oktatási Központban került megrendezésre 2016. december 8-án a magyarországi OTP Fáy András Alapítvány és a romániai Oktatáshoz Való Jog Alapítvány közös, „Karrier Program – Határokon túl” című Erasmus+ projektjének harmadik bemutató rendezvénye.

A 2015. szeptember 1. és 2017. augusztus 31. között zajló projekt keretében az OTP Fáy András Alapítvány szakemberei által kifejlesztésre került az ún. OK Karrier Program, mely a mai általános és középiskolás fiatalok munkaerő-piaci lehetőségeinek növelésére nyújt középtávú megoldást. Az OK módszerre épülő innovatív, interaktív és inspiráló tananyag nemcsak a magyarországi, hanem romániai gyerekek és fiatalok számára is elérhető, miután az ő szükségleteiket és igényeiket figyelembe véve 2016 első félévében adaptálták azt az Oktatáshoz Való Jog Alapítvány trénerei.

Mintegy 100 magyar és romániai meghívott vett részt az OK Központban szervezett eseményen, köztük általános és középiskolai tanárok, diákok, szülők, gyermekekkel foglalkozó civil szervezetek illetve szakmai egyesületek képviselői, újságírók. A délután során – többek között – mind a két alapítvány szakembereinek, mind a tréningen résztvevő magyarországi és romániai diákoknak a véleményét és beszámolóját is megismerhették.

Dr. Sarkady-Kiss Lilla, az Erasmus+ projekt vezetője szerint a program fontos eredményekkel szolgált a fiatalokat érintő munkanélküliség témájában. A projektben résztvevő fiatalok között is tapasztalható volt az önbizalom hiánya és a kockázatos döntések elől való menekülés. Ráadásul a romániai és magyarországi fiatal generációk problémái és helyzete között is eltérések tapasztalhatók A cél, hogy a 13-15 éves és a középiskolás generációkat hozzásegítsék a képzések által a munkavállalási lehetőségeik javításához.

Vannak különbségek a két ország fiataljai között. Az eltérő helyzet és prioritások alapján adaptálták az OK Központban alkalmazott projekt elemeit, megtartva a fő célokat: a képességek és célok beazonosítására helyezve a hangsúlyt. Megmaradt a szórakoztatva tanítás – tanítva szórakoztatás alap koncepciója. A kétféle korosztály számára kétféle képzési formát hoztak létre a 13-15 éveseknek a Karrier suli, a 16-19 éveseknek pedig a Karrieriskola biztosítja a képzési kereteket.

16-16 magyar és 8-8 romániai csoportban folynak a tréningek jelenleg is. A programot és az eddigi eredményeket a maihoz hasonló rendezvényeken mutatjuk be és rövidesen angol nyelvre is átültetik a tréningek anyagát.

Dr. Fábri György az ELTE kutatója a felsőoktatási intézmények rangsoráról tartott izgalmas előadást. Vajon, milyen szempontok alapján választanak a fiatalok felsőoktatási intézményt a továbbtanuláskor és segítenek-e a médiában megjelenő rangsorok ebben? Kiderült, hogy a társadalom kétharmada szerint nem túl fontos a diploma a karrierhez, de nagyon szükséges az elhelyezkedéshez. Bár a gazdasági adatok ennek ellentmondani látszanak. „Viszont a diplomások társadalmi tekintélye megmaradt, még ha ez az anyagi sikeresség területén nem is látszik. A diploma mindenképpen növeli a presztizst” – emelte ki  Dr.Fábri György.

Az felsőoktatási intézmények rangsorolása a felsőoktatás demokratizálódása, a hallgatói létszám növekedése és az intézmények számának növekedés miatt került előtérbe. „12 ezer egyetem van a világon és közel 5 millió diák tanul külföldön” – mondta kutató. Nekik ezek a listák informálódási lehetőséget jelentenek. Ugyanakkor arra is figyelmeztetett, hogy nem szabad a világ vezető egyetemeit, mondjuk egy hazai felsőoktatási intézményhez hasonlítani, hiszen annyira mások a lehetőségeik. A Harward Egyetem évente 3 milliárd dollárral gazdálkodik, az egész magyar felsőoktatás költségvetése 250 milliárd forint. Nálunk csak a regionális összehasonlításnak van létjogosultsága, igaz, ebben sem állunk túl jó helyen, ráadásul a hazai felsőoktatásban is érvényesül Budapest dominanciája.

Tompa Tamás mentor a negyedik ipari forradalom által befolyásolt munka világának egyik elengedhetetlen tudáseleméről, a számítógépes programozásról mesélt az érdeklődőknek a „Kódolás – Piacképes tudás a XXI. században” című izgalmas előadásában. Ezt különösen az tette izgalmas kérdéskörré, hogy ma Magyarországon 20 ezer informatikus hiányzik a munkaerőpiacról.

A rendezvény a közelgő ünnepekre való tekintettel, karácsonyi hangulatot idéző Gasztro Klubbal zárult. A sikerét az is jelezte, hogy – mint eddig is – több részt vevő pedagógus már a helyszínen jelezte, a következő félévben több diákcsoportot is szívesen regisztrálnak a karrier tréningekre.

 

Európai Uniós oktatási projektet fejleszt az OTP Fáy András Alapítvány

Az Európai Unió Erasmus+ Programjának keretei között valósul meg az a 3 éves, „O.K.+ 2007-2014” elnevezésű projekt, amely a közép-európai fiatalok pénzügyi tudatosságának fejlesztésére, továbbá az Európai Unióval kapcsolatos ismereteik bővítésére koncentrál. A szakmai irányítást és koordinálást az OTP Fáy András Alapítvány végzi, mely 2-2 szlovákiai és romániai magyar tannyelvű oktatási intézménnyel működik együtt. A projektet bemutató multiplikációs eseményt nem csupán az Alapítvány budapesti OK Oktatási Központjában rendezték meg november végén, hanem Nyíregyházán is, ahol az Alapítvány 2014 óta tart pénzügyi, gazdasági edukációs tréningeket.

Az OTP Fáy András Alapítványnak kiemelt célja a magyarországi és a határon túli magyar lakta területeken élő fiatalok pénzügyi, gazdasági és gazdálkodási tudatosságának, tájékozottságának növelése. Mivel az európai lakosság – beleértve a fiatalokat is – ezen irányú ismeretei nem megfelelőek, ez a kezdeményezés hiánypótlónak tekinthető.

„E projekt keretében az OTP Fáy András Alapítvány felkészült trénercsapata – a szakmai vezetők irányításával – teljes mértékben önállóan fejlesztett ki 2 db általános iskolásokat és 2 db középiskolásokat megszólító oktatási modult, melyek az Európai Unió világát hozzák közelebb a diákokhoz. Az újonnan kidolgozott 4 modulunk is az Alapítvány által kifejlesztett és eddig már több mint 30.000 diák oktatása során alkalmazott egyedi, inspiratív pedagógiai módszerekre és az edutainment, a szórakozva tanulás elvére épül.” – mondta az Erasmus+ projekt vezetője, dr. Sarkady-Kiss Lilla. A projektvezető hozzátette, hogy az EU által támogatott projekt során az új modulok mellett egyes, az Alapítvány által korábban kidolgozott pénzügyi, gazdasági képzési anyagok is adaptálásra kerülnek a határon túli partnerintézmények segítségével a szlovákiai illetve romániai gazdasági és társadalmi környezetre, kultúrkörre. A projektidőszak végére pedig az Alapítvány trénerei több ezer magyar, szlovákiai és romániai diákot fognak interaktív képzésben részesíteni a tréningmodulokból. Akik nem tudnak részt venni a 4-4 órás tréningeken, a kidolgozás alatt álló e-learning anyagokból sajátíthatják majd el a XXI. századi életben való boldoguláshoz szükséges, alapvető pénzügyi, gazdasági és gazdálkodási ismereteket.

„A korosztály-specifikus európai uniós modulok egy átlagos magyar család, Szabóék történetének segítségével vezetik végig a diákokat az Európai Unió életén, kialakulásán, történetén, intézményrendszerén és gazdaságán.” – mondta el Kerényi-Kiss Zsófia, az OK Oktatási Központ trénere, a modulokat kidolgozó csapat tagja.

„Az új modulok próbaoktatásáról nagyon pozitív visszajelzések érkeztek a diákoktól.” – mondta a rendezvényen részt vevő Budai Középiskola igazgató-helyettese, Giczi Imréné. Az is kiemelte, mivel az ő iskolájukból is sok diák készül az Európai Unióban munkát vállalni, továbbtanulni, fontos, hogy tisztában legyenek azzal, mi vár rájuk. Ugyanis jellemző, hogy tájékozatlanul indulnak útnak a fiatalok, így a program hiánypótló ismereteket közvetít számukra.

A projekt határon túli stratégiai partnerei: Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským – Alapiskola (Buzita, Szlovákia), Základná škola s materskou školou – Alapiskola és Óvoda (Almágy, Szlovákia), Székely Mikó Kollégium (Sepsiszentgyörgy, Románia), Csiky Gergely Főgimnázium (Arad, Románia).

A projekt egyik partneriskolájának, az almágyi Alapiskola és Óvodának a pedagógusa, egyben projekt-koordinátora, Agócs Ildikó elmondta: „Iskolánk akkor is csatlakozott volna ehhez a projekthez, ha nem részesülne a pályázati támogatási összegből, hiszen mi magunk is nagyon fontosnak tartjuk, hogy diákjaink felkészültek legyenek e területen is.”

Az új, Európai Uniós tananyag a tervek szerint Nyíregyházán is elérhető lesz, emiatt tartott az Alapítvány bemutató rendezvényt a budapesti esemény másnapján a szabolcsi megyeszékhelyen.

Trendek, vállalkozásvezetés és innováció

Milyen kompetenciákra van szüksége egy jó vezetőnek? Hogyan igazíthatja gyermeke a jövőben vállalkozását az aktuális trendekhez? Ezekre a kérdésekre, és még sok egyébre is választ kaphatnak az OK Központ ingyenes, tematikus tréningjein.

Üzlet és siker I.

Tudni szeretné, milyen lépcsőfokokat kell végigjárnia gyermekének a hőn áhított sikerek eléréséig? Az Üzlet és siker I. tréningen a sportolók, multik, egyéni vállalkozók és világmárkák valós példáin keresztül megtudhatják, hogy működik a sikeroptimalizálás egyéni és szervezeti szinteken, hogy mi a sikerpiramis, vagy mit jelent a sűrűfillér technika. A gazdasági élet elmaradhatatlan részeként szó esik a pénzügyi mutatókról (bevétel, kiadás, profit), az üzleti tervezésnél használt mutatókról, valamint az üzleti sikerzónák fázisai is górcső alá kerülnek. Olyan új üzleti fogalmakkal is megismerkedhetnek, mint az innováció, rentabilitás és a profitabilitás.

Üzlet és siker II.

Az Üzlet és Siker II. modul a sikeres cégvezetéshez vezető út elmélete és gyakorlata. Ahhoz, hogy idáig elérjenek a fiatalok, átfogó ismeretekre van szükségük az őket körülvevő gazdasági világról, a 2008 óta hosszabb-rövidebb megszakításokkal tartó gazdasági világválságról, valamint az ennek és a rohamosan fejlődő technológiáknak köszönhető átalakulásról a cégek és vállalkozások piacán. Ehhez mérten felmérik, milyen változások várhatók a jövőben, és hogyan tudnak ezekhez igazodni az újonnan induló vállalkozások. Kielemzik a cégek vezetésének komplex feladatkörét, és rávilágítanak milyen kompetenciarendszer szükséges a vezetői pozíció betöltéséhez.

Trend, divat és üzlet

A világ folyamatosan változó, hol új, hol visszatérő trendek hálózata. Sikeres üzletet szeretne? Akkor jó, ha ezeket a trendeket még idejében felismeri! A trend, a divat és üzlet kapcsolatának vizsgálata által rájöhet, hogyan használhatja őket a mindennapi üzlet során, milyen hatással vannak a céges életre, vagy hogyan érdemes őket beépíteni üzletpolitikádba. Tőzsdei életgörbén keresztül a közösségi oldalak piaci részesedésén át mutatják be az OK Központ trénerei az üzleti szempontokat, de szó esik majd a követőkről, öltözködésről, videoklipekről, vagy éppen termék életgörbékről is.

Ősztől új tréningekkel várnak

Itt még mindig nincs vége, 2015 őszétől újabb tematikus tréningeken bővíthetik a fiatalok tudásukat. A meglévő modulok mellett, négy új modullal várja az érdeklődőket az OK Központ. A Vállalkozói diákakadémia I. és II. mellett választhatják a Civil szféra és gazdaság, valamint a Tudomány és pénz című kurzusokat is. Az OK Központ valamennyi tréningje ingyenes, az ott szerzett tudással akár egész jövőszemlélet megváltozhat. Ráadásul mindezt vidám környezetben, felkészült trénerekkel és szórakozva tanulhatják meg!

Pénzügyi tudatosság a Strand Fesztiválon is

A Strand Fesztivál idén sem marad el, de hogy mivel várja az O.K. Központ a résztvevőket, azt Benkő Renáta mesélte el a Juventus RadioTours hallgatóinak.

“Idén sem hagyjuk ki a megjelenést a Strand Fesztiválon és várjuk az érdeklődőket a standunkhoz, mindenféle érdekes, szórakoztató és pénzügyi tudatosságot növelő programmal.” – mesélte Benkő Renáta, az O.K. központ vezető-trénere.

A tavalyi évhez hasonlóan, idén is játékos feladatokkal tartanak majd bemutatókat a közönségnek.

„Az O.K. Központban az alapvető, hétköznapi életben is fontos pénzügyi ismereteket szeretnénk átadni mindenkinek. Azokat az ismereteket, amire valóban szükség lehet, de valljuk be ezek az ismeretek nem mindig izgalmasak, pontosan ezért próbáljuk őket szórakoztató bőrbe bújtatni.” – osztotta meg a hallgatókkal ezt Benkő Renáta.

Idén is számíthatnak a részvevők célba-dobós játékra, melynek során nem csak a kockázatvállalással ismerkedhetnek meg a játékosok, de nyereményeket is vihetnek haza. Sőt, nem rég egy új kártyát is terveztek a Magyar Nemzeti Bankkal együtt.

“Alapvetően mi egy szemléletformálásra törekszünk, melynek lényege, hogy alapvető ismereteket átadjunk, és megtanítsuk az embereket arra, hogy miként tudnak bánni ezekkel az alapvető ismeretekkel. Tehát nem konkrét tanácsokat adunk konkrét helyzetekre, hanem egy gondolkodási mintát, egy sémát” -nyilatkozta Benkő Renáta, aki azt is elmondta, hogy a bemutatókat követően egyre többen kezelik tudatosan a pénzügyeiket.

A Fáy András Alapítvány sikere Nyíregyházán

Az OTP Fáy András Alapítvány 2015 február végén zárta le foglalkoztatási programjának első, 12 hónapos szakaszát, amelynek keretében pénzügyi, gazdasági és gazdálkodási ismereteket átadó tréningeket tartottak, tartanak általános és középiskolás diákoknak.

 

A TÁMOP-1.4.1-12/1 projektek célja a fiatalok foglalkoztatásának, munkatapasztalatuk megszerzésének elősegítése, valamint a civil szervezetek fejlesztése, a szolgáltatói kapacitások megerősítése. A támogatást elnyerő szervezetek belső kapacitásainak erősítésével az általuk nyújtott szolgáltatások minőségének javítását, a változó társadalmi és gazdasági feltételekhez való igazodását szolgálja.

A „Foglalkoztatási program az OTP Fáy András Alapítványnál” című, TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0066 azonosító számú projekt során az Alapítvány 19.913.092 forint támogatási összeget nyert el, amelynek segítségével öt fő főállású munkatársat (felsőfokú végzettségű, 30 év alatti – a programot megelőzően tartósan – munkanélküli fiatalt) tudott alkalmazni Nyíregyházán.  Az OTP Fáy András Alapítvány a támogatás keretében vállalta ezen öt munkatárs munkaviszonyban történő 12 hónapos alkalmazását és azt követően 3 hónapos támogatás nélküli továbbfoglalkoztatását napi 8 órás munkaviszony keretében.

Az Alapítvány 2012 szeptemberétől folyamatosan működő, sikeres Középiskolások Országos Pénzügyi és Gazdasági Oktatóközpontja (röviden O.K. Központ) – a pénzügyi, gazdasági, gazdálkodási ismeretátadást a középpontjába állító – oktatási-nevelési programjának folytatásaként 2014 tavaszától Nyíregyháza és környékének diákjai még nagyobb számban részesülhetnek a sajátos, inspiratív pedagógiai módszereket és a „szórakoztatva tanítást” előtérbe helyező tréningekben.

A program keretében foglalkoztatott munkatársak mindeddig összesen több mint 2000 fiatalt indítottak el a jövőtudatosság útján a 4 órás oktatások során, valamint a különböző városi rendezvényeken illetve az Alapítvány által szervezett eseményeken – közvetve és közvetlenül – további több ezer diákot szólítottak meg, ezzel új pénzügyi kultúrát építve Nyíregyházán.

A projekt sikerét jól tükrözi, hogy a tréningek iránt folyamatos az érdeklődés, egyre több intézmény dönt úgy, hogy a jövő generációja számára elengedhetetlen ismereteket közvetítő ingyenes képzéseket minden diákjához eljuttatja.

 

Sikeres volt és folytatódik az O.K. projekt

Év végén zárul az OTP Fáy András Alapítvány által két éve létrehozott Középiskolások Országos Pénzügyi és Gazdasági Oktatóközpontja (O.K. Központ) projekt Európai Unió által támogatott időszaka.

 

Mint a projekzáró rendezvényen Dr. Sallay-Kiss Lilla projektvezető elmondta,  a két év alatt országszerte több mint 40 ezer emberhez jutottak el pénzügyi, gazdálkodási, gazdasági alapismeretek, több mint 15 ezer diák vett részt a központ tréningein, 1400 rendezvényt szerveztek, 130 iskola és több civil szervezet bevonásával. Az Európai unió és a Magyar Állam 1 103 552 921 forinttal járult hozzá a projekt megvalósításához.

A kiemelt kormányzati projekt  megvalósítása 2012. szeptember 10-én vette kezdetét az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával. Azóta számos sikertörténetet tudhat maga mögött, sokszor a pályázati követelményeket többszörösen is túlteljesítve.

Schrankó Péter, az OTP Fáy András Alapítvány ügyvivője megköszönte mindenkinek, aki bármilyen módon részt vett az O.K. projekt eddigi munkájában. Leszögezte, hogy az OTP Bank a továbbiakban is folytatja a központ támogatását, melynek révén még szélesebb körben folyhat a saját fejlesztésben megvalósuló, különleges pénzügyi edukációs munka, mely iránt egyre többen érdeklődnek külföldről is. A munka sikerét jelzi, hogy többszörösen sikerült túlszárnyalni a projekt által meghatározott célszámokat. Egyedülálló eredményként említette, hogy az EU által biztosított források az O.K. projekt alatt 95 %-ban hasznosultak, mely kiemelkedő hatékonyságot mutat. „A Kodály- vagy a Pető módszerhez hasonlóan most már az O.K. módszer is egyre ismertebb és keresettebb Közép-Európában” – mondta az Alapítvány ügyvivője.

A diákok és a pedagógusok számára is különleges élményt jelent az itt folyó nyitott szemléletű, élményszerű oktatási munka, mely folyamatosan fejlődik, alkalmazkodik a trendekhez és az igényekhez.

„A projekt számomra legfontosabb eredménye az, hogy az O.K. Központba járó diákok mosolyogva mennek el a képzésekről, rendezvényekről, illetve visszajárnak az újabb tr4éningekre és ajánlják azokat társaiknak is. A fő cél az, hogy segítsük a diákoknak megérteni a pénzügyi, gazdasági világ történéseit és elindítsuk őket a jövőtudatosság útján – mondta Schrankó Péter.

Robot szumó az O.K. központban

Az ősi japán harcművészet és a kibernetika minden kellékét felvonultatták a különleges harcosok az OTP Fáy alapítvány O.K. központjában. A kűzdőtéren LEGO robotok feszültek egymásnak, míg a programozó csapatok a pálya szélén rágták a körmüket.

A kreativitás és az erő számított a szombaton megrendezett LEGO szumó versenyen. Mint a hagyományos kűzdősportban itt is megvolt a hagyományos meghajlás, bár nem a harcosok, hanem az őket irányító tervezők és programozók üdvözölték egymást minden csata előtt.

14, iskolásokból álló csapat hozta el hosszú hetek munkájával elkészült robotját, hogy a három perces csata végén valaki kilökje a másikat a pontosan 122 cm átmérőjű kűzdőtérről.

A hagyományos szumóval ellentétben itt nem számított a méret, hiszen azt a versenyszabályok pontosan meghatározták.

A csata három percig tartott, ennek során a kis robotok háromszor támadhattak egymásra. Az veszít, akinek a robotja bármely részével elhagyja a játékteret. A fiatal tulajdonosok még a verseny előtti percekben is vadul programoztak, ellenőrizték a szenzorokat, próbálgatták a motorokat. A laptopokon a legtitkosabb programozási fortélyok születtek, melyeket mindenki gondosan védett a konkurrencia vizslató szemei elől.

A robotokat természetesen úgy kellett megépíteni, hogy azután 100 százalékban visszabonthatók legyenek, tehát semmilyen ragasztás vagy végleges kötés nem volt szabályos. Akebono robot utódai nem a súlyukkal taroltak, hiszen egy-egy „harcos” nem lehetett nehezebb 2 fontnál – vagyis 90 dekánál – a győzelmet a pontos érzékelők és a legjobb tapadás jelentette.

Persze – bár az apró aréna körül nem ült több ezer néző – biztatás és izgalom itt is volt bőven. A 3-2-1 Go elhangzása után az apró motorok felpörögtek, súrlódtak a kerekek a tatamin és elkezdődött a robotharcosok kergetőzése. A robotok hátat fordítva várták a harc kezdetét, majd háromszor feszültek egymásnak.

Nem volt izzadság, csatakiáltások, de boldog győztesek és kissé csalódott vesztesek innen sem hiányoztak.
A bajnokság eredményei:

I. helyezett: HG Team – Huszár Gál Gimnázium 7. évfolyamos tanulói, Debrecen
II. helyezett: G.A.K. – KEMU Gáspár András Szakközépiskola 10. Évfolyamos tanulók, Kecskemét
III. helyezett: IQ NUQ – Bocskai István Gimnázium 9. évfolyamos tanulói, Hajdúböszörmény